2015. március 26., csütörtök

TájékoztatásTÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Szülők és Támogatók!

       Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015-ben az Önfeledt Gyermekmosolyért Közalapítvány nem tudja fogadni a SZJA 1 %-os felajánlását. Adminisztrációs hiba miatt egy évre a NAV kizárta az alapítványt ebből a lehetőségből. Köszönjük az eddigi támogatásukat, amelyre a jövő évtől újra számítunk!

Hetes, 2015.03.25.

   Jakab József
kuratóriumi elnök

2015. március 20., péntek

Tájékoztató
Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy a 2015/2016. tanévben a hetesi Somssich Imre Általános Iskolában a következő felekezetek tartanak hit-és erkölcstan oktatást:
      
      Magyar Katolikus Egyház

Képviselője: Portik József plébános           Címe: 7432 Hetes, Ady Endre u. 23.

Hitoktató: Horváth Bálint hitoktató
     
      Magyarországi Református Egyház

Képviselője: Kutasiné Molnár Boglárka    református lelkész           Címe: Kaposmérő, Hunyadi u.

Önöknek a beiratkozáskor kell nyilatkozni, hogy melyik hit-és erkölcstan oktatást választják.

Hetes, 2015. március 19.
Iskolavezetés

BeiratkozásÉrtesítés
Értesítjük a kedves szülőket, hogy a hetesi Somssich Imre Általános Iskola titkárságán a 2015/2016-os tanévben leendő első osztályos gyermekek beiratkozásának ideje a következőképpen alakul:
·        
                   2015. április 16. (csütörtök)   8.00-19.00 óra között
·                 2015. április 17. (péntek)        8.00-18.00 óra között

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
·       A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
·       Óvodai szakvélemény
·       Születési anyakönyvi kivonat
Jakab József
       intézményvezető
Hetes, 2015. március 11.